Kalorifer Yakıtı

Ürün güvenlik bilgi formları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ÜRÜN SPESİFİKASYONU

ÖzelliklerBirimDeğerSınırDeney Yöntemi
Yoğunluk(15 ºC’ ta)kg/m3998En çokTS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675
Kül% m/m0,10En çokTS EN ISO 6245
Akma NoktasıYaz(1)Kış(2)ºC +10-1,1En çokTS 1233 ISO 3016
Parlama NoktasıºC56En azTS EN ISO 2719
Su% v/v0,5En çokTS EN 1428
Toplam Tortu% m/m0,15En çokTS ISO 10307-2
Kinematik Viskozite (100 ºC ‘ta)mm2/sn11,5En çokTS 1451 EN ISO 3104
Kükürt% m/m1,0En çokTS EN ISO 8754

·       Yaz:1Nisan-30 Eylül (+15 gün)

·       Kış:1Ekim -31 Mart (+15 gün)